Gala.plLuty 2006

Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Albumy

bibibibin

30 latStatus: online

wyślij wiadomość

2006-02-22Babcia podszy?a si? pod wnuczka

Prawie 60-letnia Rosjanka chcia?a wyjecha? z Polski do Niemiec na podstawie belgijskiego paszportu swojego 9-letniego wnuczka. Kobiet? zatrzymali na przej?ciu granicznym w Ko?baskowie funkcjonariusze stra?y granicznej.

Z informacji przekazanych przez rzecznika Pomorskiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Szczecinie pp?k Jacka Ogrodowicza wynika, ?e Rosjanka do Polski wjecha?a legalnie, na podstawie w?asnego paszportu z aktualna wiz?. Jej celem podró?y by? najpierw Berlin, dok?d zamierza?a dojecha? wynaj?t? taksówk?, a potem Belgia.

Podczas wst?pnych wyja?nie? ustalono, ?e córka kobiety od wielu lat mieszka z m??em i trójk? dzieci w Belgii, a belgijski paszport, który kobieta pokaza?a na granicy, nale?y do jednego z jej wnuków. (mn)

2006-02-22?wi?skie ?ajno zala?o wiosk?

P?ynne ?wi?skie ?ajno zala?o bawarsk? wiosk? Elsa, kiedy p?k? zbiornik z nawozem - poda?a niemiecka policja w mie?cie Koburg.

W zbiorniku znajdowa?o si? ok. 240 tys. litrów ?wi?skiego ?ajna. Kiedy p?k?, poziom ?cieków na podwórkach i uliczkach Elsy wyniós? 50 cm. Wiosk? zala? zielono-br?zowy p?yn i by?o to ?wi?skie ?ajno - powiedzia? rzecznik policji z Koburga.

Wed?ug policji straty spowodowane przez gnój wynios?y co najmniej 100 tys. euro. (mn)
wsteczdalej