Gala.plLuty 2006

Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Albumy

bibibibin

30 latStatus: online

wyślij wiadomość

2006-02-23Bruksela ostrzega Polsk?

Je?li si? nie pospieszycie - Polska mo?e straci? ponad 80 mln euro z unijnej kasy na drogi i tory kolejowe - pop?dza naszych urz?dników Komisja Europejska.

Sprawa jest na tyle powa?na, ?e z premierem Marcinkiewiczem b?dzie o niej rozmawia? Danuta Huebner, unijna komisarz ds. polityki regionalnej.I jak ta polska ma wyj?? na ludzi ?? :/

2006-02-23Zap?ac? adoptowanemu dziecku 100 tys. euro, bo si? rozmy?lili

Ma??e?stwo Irlandczyka i Azerbejd?anki, które adoptowa?o czteroletniego indonezyjskiego ch?opca, a nast?pnie zwróci?o go do domu dziecka w D?akarcie, b?dzie musia?o wyp?aci? na rzecz dziecka 100 tys. euro. Tak? decyzj? podj?? s?d w Dublinie.

Ma?y Tristan, który przebywa teraz ze sw? naturaln? matk? w Indonezji, zachowa irlandzkie obywatelstwo i b?dzie mia? prawo dziedziczenia po swych przybranych rodzicach, Joe Dowse, ksi?gowym z hrabstwa Wicklow i jego ma??once Lali, pochodz?cej z Azerbejd?anu.

Pa?stwo Dowse adoptowali Tristana przed czterema laty, ale zwrócili go w maju 2003 r., poniewa? "adopcja si? nie uda?a". Zgodnie z decyzj? S?du Najwy?szego w Dublinie, ma??e?stwo musi wp?aci? na rzecz dziecka niezw?ocznie 20 tys. euro, a nast?pnie przekazywa? 350 euro miesi?cznie, dopóki ch?opiec nie osi?gnie pe?noletno?ci.

Po uko?czeniu 18 lat Tristan dostanie od pa?stwa Dowse jeszcze 25 tys. euro jednorazowo. S?d orzek? ponadto, ?e przy kolejnych wyp?atach nale?y dokonywa? korekt zgodnych ze stop? inflacji w Irlandii.

S?dzia John McMenamen, og?aszaj?c wyrok powiedzia?, ?e "jedyn? jasn? stron? tej smutnej historii jest to, ?e male?ki Tristan czuje si? dobrze i przebywa teraz ze swoj? matk?".
wsteczdalej